Det finnes to metoder for trykking: offsettrykk og digitaltrykk. Kvalitetsmessig er det liten eller ingen forskjell. Offsettrykk gir større muligheter for valg av papir, men trykkeriene opererer med minsteopplag (forskjellig fra trykkeri til trykkeri), og produksjonstiden er lengre enn ved digitaltrykk. Økonomisk lønner det seg med offsettrykk ved større opplag. Med digitaltrykk kan du trykke så få eksemplarer du vil, og produksjonstiden er bare noen dager.

Uansett – det finnes mange trykkerier, og jeg vil innhente pris hos ulike trykkerier for ditt prosjekt.

FacebooktwitterFacebooktwitter
FacebooktwitterFacebooktwitter