De ti språkvettreglene, hentet fra Finn-Erik Vinjes Skriveregler

1.  Det er ingen skam å sette punktum
     En leservennlig periode har sjelden mer enn 22-25 ord.
2.  Har du flere ting på hjertet, så si én ting om gangen
     Prøv ikke å si to ting samtidig. Server momentene porsjonsvis, og
     avslutt gjerne setningen før du begynner på en ny.
3.  Vær høflig mot leseren
     Tenk på leseren når du skriver, og velg ord som du vet at han forstår.
     Må du bruke et vanskelig ord, skal du huske på at det ikke er
     forbudt å forklare det.  
4.  Bli ikke smittet av substantivsjuken
     Skriv ikke: Kari foretar innhøsting av epler – når du like gjerne kan
     skrive: Kari høster (inn) epler.
5.  Vær gjerne høyrevridd når du skriver
     Sørg for at (hoved)verbet kommer langt ut til venstre i setningen,
     og spre resten av setningsinnholdet ut til høyre.
6.  Du skal ikke pynte deg med ord
     Motstå fristelsen til å bruke sjeldne fremmedord, moteord eller
     vitenskapelig klingende «påfugl-ord».
7.  Vær ikke redd for den konkrete uttrykksmåten
     Mener du en spade, så skriv spade – ikke arbeidsredskap.
8.  Sløs ikke med ord og bokstaver
     En kort uttrykksmåte er i regelen bedre enn en lang. Skriv ikke:
     Idrettslaget er en trivselsfremmende faktor i relasjon til lokalmiljøet –
     når du like gjerne kan skrive: Idrettslaget skaper trivsel i bygda.
9.  Vær ikke redd for det personlige tonefallet
     Personord som du, De, dere, jeg, vi er tillatt i skrift også.
10. Bruk ørekontrollen
     Venn deg til å lese høyt for deg selv det du har skrevet. Det
     kan hjelpe deg til å sile bort de mest papirknitrende uttrykkene.

     Vis språkvett!

FacebooktwitterFacebooktwitter
FacebooktwitterFacebooktwitter